Disclaimer en leveringsvoorwaarden

Op onze diensten zijn de ZeeBoer Standaardvoorwaarden van toepassing.

Wij zijn bezig met het opstellen van nieuwe Standaardvoorwaarden waarin uw en onze rechten, plichten en privacyzaken beter uitgelegd en geregeld zijn. Mocht u hier vragen of opmerking over hebben, neemt u dan contact met ons op.

Privacy en persoonsgegevens

Onze websites en online tools maken gebruik van functionele en statistische cookies die uw IP-adres gebruiken ten behoeve van statistieken en de werking van de website.

ZeeBoer b.v. verzamelt en bewaart persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering en toekomstige promotionele activiteiten. Eventuele persoons- en bedrijfsgegevens die u ons verstrekt per mail of via de website worden gebruikt om u informatie te verstrekken waar u om vraagt. Voor inzage of verwijdering van uw gegevens kunt u contact opnemen met ons.

Onze opdrachtgevers