Samen met Oxfam Novib helpt ZeeBoer ondernemers in Afrika en Azië op weg bij het realiseren van hun eigen bedrijf: microfinanciering werkt.

Toen Peter in 2017 ZeeBoer van Reindert en Margreet overnam, speelde lokale en onderhandse financiering een belangrijke rol. Ook in armoedebestrijding spelen lokale en particuliere initiatieven altijd al een belangrijke rol. Daarom is ZeeBoer ambassadeur van Oxfam Novib is geworden. Zij hanteren namelijk het principe van lokale financiering voor startende ondernemers in Afrika en Azië.

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem eens contact op met Peter, dan praat hij je vol passie bij. Wil je zelf een bijdrage leveren? Geef dan eens tien kippen of een geit cadeau en help een gezin aan een nieuwe toekomst.

Hoe werkt microfinanciering?

Iedere maand starten zeven ondernemers met een lening van ZeeBoer. Hiervan kopen ze kippen, een koe, zaaigoed of een naaimachine. Eén voorwaarde: de lening moet in het eerste jaar terugbetaald worden. Hierdoor kunnen weer nieuwe ondernemers starten met onze gift. Onderdeel van het succesverhaal is het feit dat ondernemers na het eerste jaar betrokken blijven. Ze kunnen hun bedrijf verder uitbreiden, anderen in dienst nemen of op weg helpen.

Een Nederlandse uitvinding

Armoedebestrijding is een Nederlandse particuliere uitvinding. Het was de Maatschappij van Weldadigheid die in het begin van de negentiende eeuw begon de armoede in Nederland een halt toe te roepen, niet de overheid.

Vanuit de steden werden arme gezinnen en wezen naar speciaal ingerichte landbouwdorpen gehaald om hier een nieuw gestaan op te bouwen. Ze kregen niets cadeau: de giften van particulieren werden verstrekt als lening en bleven daarmee binnen de Maatschappij. Scholing, gezonde voeding, gezondheidszorg, een humaner gevangeniswezen: de Maatschappij van Weldadigheid was trendsetter.

Vervolgstappen

HM Koningin Máxima zette zich jarenlang in als pleitbezorger voor microfinanciering. Nu richt ze zich op een vervolgstap: inclusieve financiering. Met een beter bank- en verzekeringswezen kan bijvoorbeeld de klap van een mislukte oogst beter kan worden opgevangen. En met de verzekeringspremies kunnen duurzame investeringen worden gedaan. Op eigen kracht, lokaal en onder auspiciën van de Verenigde Naties en NGO’s als Oxfam Novib.

Wil jij ook vaker in bestek staan? Of minder fouten in je productdata? We laten je zien wat Utopis voor jou doet.

Slimme add-ons.

Met de slimme tools van Utopis bespaar je tijd, maak je minder fouten en informeer je jouw klant optimaal.

“Eindelijk een koppeling tussen ons ERP en de website”.

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste specialisten. De combinatie van bouwkennis, betrokkenheid, marketing en ICT maakt ons doelgericht, flexibel en slagvaardig.

Meer over ons team