Vereniging FBS

ZeeBoer is medeoprichter en lid van Vereniging FBS. FBS is een belangenvereniging voor fabrikanten die bouwinformatie willen digitaliseren. Ook veel van onze klanten zijn lid van FBS.

Vereniging FBS

De bouwwereld verandert continu. Digitale data-uitwisseling neemt een grote vlucht in alle fasen van het bouwproces én daarna. Het aantal platforms en organisaties dat zich bezighoudt met digitale data-uitwisseling in de bouw groeit dan ook gestaag. Hoe gaat u daar als toeleverancier nu het beste mee om? En hoe zorgen we er samen voor dat het belang van de fabrikanten overal en altijd goed naar voren komt? Dáárvoor wil FBS zich hard maken.

Kennis delen

Hoewel veel van onze klanten ZeeBoer als adviseur zien op gebied van digitale kennisoverdracht, juichen wij lidmaatschap van FBS toe. Als lid van FBS blijft u op de hoogte van de thema’s waar FBS zich op richt: transactiedata, specificaties en bestekservices, milieudata. BIM en DigiGO vormen hierin een rode draad. Regelmatig organiseert de vereniging kennisbijeenkomsten met een specifiek thema.

Overweeg lidmaatschap

Neem voor meer informatie contact met ZeeBoer op of bezoek de website van FBS.

Team ZeeBoer

Ons team bestaat uit enthousiaste specialisten. De combinatie van bouwkennis, betrokkenheid, marketing en ICT maakt ons doelgericht, flexibel en slagvaardig.

Onze opdrachtgevers