Partners

ZeeBoer onderhoudt contacten met verschillende partners in de bouwkolom.

Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen

ZeeBoer is sinds de oprichting in 2001 lid van de Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen (BNB). De BNB is een vereniging, voor zowel personen als bedrijven, die het bestekschrijven in de dagelijkse bouwpraktijk beoefenen. Door het lidmaatschap tracht ZeeBoer een structureel contact met de bestekschrijversmarkt te onderhouden zodat in de ontwikkeling van nieuwe producten maximaal ingespeeld kan worden op de wensen van de bestekschrijver. ZeeBoer beschouwt de BNB als de onafhankelijke belangenvereniging voor bestekschrijvers in Nederland.

Vereniging FBS

De bouwwereld verandert continu. Digitale data-uitwisseling neemt een grote vlucht in alle fasen van het bouwproces én daarna. Het aantal platforms en organisaties dat zich bezighoudt met digitale data-uitwisseling in de bouw groeit dan ook gestaag. Hoe gaat u daar als toeleverancier nu het beste mee om? En hoe zorgen we er samen voor dat het belang van de fabrikanten overal en altijd goed naar voren komt? Dáárvoor wil FBS zich hard maken. ZeeBoer is als buitengewoon lid verbonden met FBS.

Vereniging FBS

VerteX / Bimforce

Bimforce ontwikkelt software oplossingen die BIM processen ondersteunen en verbeteren, zoals onze BIM content generator VerteX, en ons project datamanagement platform Grids. Verder ontwikkelt Bimforce ook custom oplossingen op het gebied van IFC, Revit, Linked data en semantische databases.

VerteX en Utopis® Platform sluiten naadloos op elkaar aan, waardoor uw systeeminformatie niet alleen in bestek, maar ook in BIM getoond kan worden. Rechtstreeks in de software of vanaf uw website. Met VerteX en Utopis® Platform hoeft u niet zelf te modelleren. Uw productdata wordt gekoppeld aan bijvoorbeeld Revit en ArchiCAD. Dat scheelt kosten, maar belangrijker: u kunt zelfstandig zorgen dat de informatie actueel blijft.

Bimforce

Kubus

Kubus architectural solutions is al jaren marktleider op het gebied van bestekschrijfsoftware waar ZeeBoer ook gebruik van maakt. Het pakket KUBUS Spexx is het meest gebruikt onder voorschrijvers. Kubus loopt voorop bij verdere ontwikkeling van geautomatiseerd samenstellen van bouwbestekken. ZeeBoer en Kubus hebben een vergelijkbare visie op het bouwproces en de mogelijkheden van optimalisatie van processen door het gebruik van ICT-hulpmiddelen. Al meer dan 15 jaar is er een intensief strategische contact gericht op een verdere integratie van de wederzijdse softwarepakketten.

Systhema

Met S-Bestek werd de eerste online bestekschrijfsoftware geïntroduceerd. Systhema speelde als eerste in op STABU Bouwbreed en werkt inmiddels verder aan haar pakket. Door de slimme abonnementsstructuur (betalen per bestek) groeit het gebruik van S-bestek gestaag. Voor ZeeBoer is Systhema een interessante partner, omdat zij net als ons willen blijven ontwikkelen.

IBIS

IBIS brengt RAW-gerelateerde software uit en is marktleider op het gebied van bestekschrijfsoftware voor de GWW. Bij de ontwikkeling van RAW-bestekservices maken wij gebruik van de bestekschrijfsoftware van IBIS. De periodieke contacten tussen ZeeBoer en IBIS hebben in de afgelopen 25 jaar geleid tot een optimale afstemming tussen bestekschrijfsoftware en de online RAW bestekservices. De open communicatie tussen de bedrijven staat voor de toekomst garant voor een verdere integratie tussen de wederzijdse softwarepakketten.

Stichting CROW

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profit -organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. De stichting CROW beheert de RAW-systematiek en houdt deze actueel. Alle bestekteksten die voortvloeien uit de RAW bestekservices van ZeeBoer zijn opgesteld conform de door CROW ontwikkelde RAW-systematiek. De bestekservices worden door CROW gecontroleerd en bij goedkeuring voorzien van het RAW-keurmerk.

    

BIT

BIT is een zakelijke internet service provider die zich toelegt op geavanceerde maatwerkoplossingen voor elektronische communicatie. BIT levert in samenwerking met hun partners, onder meer oplossingen op het gebied van snelle Internetverbindingen, koppeling van bedrijfsvestigingen, telewerken et cetera. Dankzij BIT worden onze websites en de websites die wij voor onze klanten hosten CO2 neutraal gehost.

CSN Groep

De CSN Groep is onze kennispartner en leverancier als het gaat om het optimaal beschikbaar één beheersbaar houden van onze IT-omgeving. CSN Groep is sinds 1991 actief op de Nederlandse IT-markt. In die tijd hebben meer dan 1.500 klanten ervoor gekozen om met ons samen te werken. Met slimme IT diensten, ervaren IT-consultants en robuuste technologie ontzorgen wij prachtige bedrijven, waardevolle organisaties en bijzondere ondernemers.

Stichting Ketenstandaard

Stichting Ketenstandaard beheert de Sales standaard ten behoeve van transactiedata, de ETIM classificatie voor een generieke productkeuze en de STABU besteksystematiek. De roots van ZeeBoer liggen bij STABU. Onze voorganger Reindert de Boer bedacht in begin jaren ’80 de fabrikantenproductspecificatie (FPS). Nog steeds hebben we veel contact met Ketenstandaard. Overigens zijn we stiekem ook een beetje concurrenten, omdat Ketenstandaard niet alleen standaarden bewaakt, maar ook commercieel exploiteert.

Stichting KOMO

KOMO is dé specialist in objectief vastgestelde kwaliteit van producten, realisatieprocessen, diensten en personen in de woning-, infra-, water- en utiliteitsbouw. Staat het KOMO-keurmerk ergens op? Dan wordt voldaan aan alle markt- én overheids­eisen. De klant koopt de kwaliteit die is beloofd: aantoonbaar de beste.

Stichting KOMO® is nog steeds van grote invloed op kwaliteitsborging. CPR heeft hieraan niet afgedaan. De KOMO-bestekservice biedt bestekschrijvers juiste specificaties van gecertificeerde producten. KOMO maakt hierbij gebruik van het neutrale Open Specificatie Formaat (OSF). Veel STABU bestekken worden geschreven in het programma Kubus Spexx. Gebruikers kunnen de KOMO-catalogus rechtstreeks in dat programma raadplegen.

ArchitectenPunt

ArchitectenPunt is een bouwbreed informatieplatform voor zowel de voorschrijvende en ontwerpende sector als voor bouwleveranciers en fabrikanten. ZeeBoer ondersteunt dit initiatief met kennis en informatie. Bezoek het ZeeBoer-profiel op ArchitectenPunt.

Ons team

Ons team bestaat uit enthousiaste specialisten. De combinatie van bouwkennis, betrokkenheid, marketing en ICT maakt ons doelgericht, flexibel en slagvaardig.

Onze opdrachtgevers